Světové statistiky online

Světové statistiky

Statistické údaje světa online.

Světové statistiky online

  Světové statistiky v reálném čase

  • světová populace – demografické údaje, statistika společenosti, narození, úmrtí
  • světová ekonomika – finanční toky, výdaje na zdravotnictví, školství, zbrojení
  • společnost – vydané knižní a novinové tituly, prodané televize a mobily
  • internet – uživatelé internetu, přírůstek uživatelů, odeslané e-maily, blogy, tweety, hledání na Googlu
  • jidlo – počet podvýživených, obézních, lidí s nadváhou, úmrtí hladem, náklady na léčbu obesity
  • životní prostředí – emise vypuštěné do ovzduší, plocha pouští, úbytek půdy a lesní plochy
  • spotřeba vody – její nedostatek, nemoci způsobené z nedostatku vody
  • spotřeba vody – spotřeba energie, neobnovitelné a obnovitelné zdroje, solární energie, zemní plyn, uhlí, ropa
  • zdravotnictví – nemoci, úmrtí, potraty, nakažlivé choroby, AIDS, rakovina a další

  Statistiky České republiky v reálném čase

  • spotřeba potravin v České republice – konzumace potravit, pečiva, masa, mléka, sýru, čistého lihu apod.
  • zdravotnictví České republiky – ošetření u lékaře, dětská vyšetření, sexuologická, psychiatrická vyšetření, užívání antikoncepce
  • cestovní ruch České republiky – zahraniční turisté v ČR, jednodenní návštěvy, vícedenní návštěvy, tranzitující turisté
  • kultura České republiky – návštěvníci kin, divadel, muzeí, galerií, hradů a zámků, planetárií a hvězdáren, vydané knižní tituly, časopisy, výpůjčky ve veřejných a vědeckých knihovnách, divadelní představení

  Statistiky lidského těla

© 2011–2019 Světové statistiky